Vil du, eller ska jeg ? (CB) 2

42312696
Kida & Christian.
Sådan troede alle omkring dem det skulle hedde forevigt! Men andre ting blev bevist.
Kida er blevet kendt, hendes liv er fantastisk. Eller det skulle man tro. Hun er flyttet til LA sammen med Becca. Caitlin ved godt de bor der, men Christian ved intet. Kidas mentor, Selena Gomez, har fået hende frem, og alle kender hendes navn nu...

AA
aa

1. Prolog

En dag tog jeg mig selv i at smile uden grund. Så indså jeg at det var fordi jeg tænkte på dig... <3

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...