Få styr på din grammatik

Hvornår er det nu lige, der skal startes med stort, og hvor skal punktummerne sidde? Skal der altid være komma foran 'og'? Hvordan bruger man gåseøjne?
Få styr på alt det med grammatik!

Grammatik er altid forvirrende og svært at forklare, så hvis der er noget du ikke forstår, skal du ikke tøve med at skrive en kommentar, så skal jeg nok hjælpe! :)

222Likes
128Comments
28834Views
AA

1. Stort eller småt?

Der er forskellige regler om, hvornår man skal lave store bogstaver.

Efter punktum.

Der skal altid være stort begyndelsesbogstav efter punktum. Det er en en ef de regler, hvor der ikke er noget skjult men eller undtagen når. Så når du sætter et punktum; husk stort begyndelsesbogstav!

Egenavne

Egenavne er en ordklasse, ligesom navneord, udsagnsord, og alle de dér. Egenavne er navne på personer, steder, bøger, film osv. Egenavne skrives også altid med stort. Eksempler:

Jeg bor i Danmark.

Pigen hedder Lise.

Jeg læser Prinsessen på Ærten af H. C. Andersen.

Måneder & ugedage.

Når man skriver måneder (januar, febuar, marts etc.) og ugedage (mandag, tirsdag, onsdag etc.) skal man ikke starte med stort, fordi det er navneord, og ikke egenavne, selvom man godt kunne tro det. Man kan nemlig sige 'en mandag' osv. c

I

Når man snakker om personer, skal I være med stort. Fx. her "Jeg tror, I skal komme nu" Men hvis det er en placering, man snakker om, skal det ikke være med stort, fx. her "Kagen ligger i dåsen"

Andre eksempler:

"Nu skal I altså stå op!"

"Ligger Oslo i Sverige?"

"Hvor skal kommaet i den her sætning være?"

"Går I allerede?"

 

Der er andre regler, som kun gælder i nogle tilfælde, som jeg vil nævne i efterfølgende kapitler ;)

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...