Brokkeren

109812
Det er en slags dagbog, men så alligevel ikke...

Faktisk kunne det ligeså have stået under kategorien blandet eller hvorfor har de ikke en genre med essay, men jeg kunne også sætte det under kategorien realisme...

Dette er en ren brokke side, bare så i er advaret....

AA
aa

1. En præsentation af en brokker

Jeg er et brokkehovede... 

Det indrømmer jeg gerne. 

Man kan også kalde mig pessimisten.

Eller

En kritiker.

En tvivler/tøver

eller Negativist - findes det ord virkelig?

Men jeg fortrækker at blive kaldt et brokkehovede. 

Det lyder ikke så negativt.

Og når folk siger det, kan det både være sagt i vrede eller med et smil på læben.

 

Jeg brokker mig over forskellige ting.

Positive så vel som negative ting.

Faktisk kan jeg nok også finde noget at brokke mig over hvis det er neutrale ting.

På en eller anden måde kan jeg starte med at sige noget positivt for så at dreje det, så det lyder som brokkeri.

Det er også en af de ting jeg som brokker kan, andre kan nok også, men det kommer ikke sagen ved. 

At hvis jeg ikke har noget at brokke mig over finder jeg det bare selv.

Hvis jeg da ikke vælger at lade det komme til mig. 

 

Jeg er en brokker....

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...