Hogwarts fortællingerne om Mathie og co. - De historier, der ikke var plads til

1850758
Jeg synes at det kunne være sjovt at lave en slags tillægs-movella, der opsamler de ting, der er blevet skåret fra i fortællingerne omkring Mathie og co.
Jeg vil forsøge med disse historier at præsentere mine personer på en anden måde.

Derfor vil det også være rart hvis folk stillede spørgsmål, som jeg evt. kunne hente inspiration fra.

Og en ting til, det kan blive en smule rodet, men så sig endelig til.

Jeg kan dog fx nævne at:
Melissa og Jerry får et helt andet syn på mugglere.
Milla og Mathies venskab bliver sat på prøve.
Samt Malu kæmper mod følelsen af ikke at høre til nogen steder.


AA
aa

1. Mulighed for at spørge

Har I læst resume't.

Vil det her ikke være noget nyt, men bare en gentagelse.

Hvis I har nogen spørgsmål til det første år de tilbringer på Hogwarts eller andet, er I velkomne til at stille dem, så jeg fx kan give svaret i en fortælling.  

Det må også være til de andre år på Hogwarts.

 

 

Det skal nævnes at jeg selvfølgelig selv smider nogle fortællinger ud, men det kunne være sjovt at få spørgsmål fra jer af, som jeg kunne besvare ved at skrive en historie til.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...