Still Missing - Jason McCann

30323639
Det siges, at man ikke lærer at værdsætte hvad man har, indtil det brutalt bliver flået væk fra dig.
Det lærer den britiske rigmandspige, Bridget Hale, og hendes familie hurtigt, da Bridget bliver kidnappet af den dreng, som alle har hvisket om i krogene; Jason McCann. Og han har et krav. To millioner dollars, ellers får de aldrig Bridget tilbage. Men hvad sker der, når komplikationer som kærlighed, forræderi og sorg bliver indblandet? Hvem mister i sidste ende alt?

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...