Dolomia - Krigen

798348111
”Er du sikker på, at du vil vide det?” Silvia havde lyst til at sige nej. Hun havde lyst til at løbe væk herfra, langt væk, hvor den grufulde sandhed ikke længere var til. Men det vidste hun godt, at hun ikke kunne. Og hun vidste også godt, at hun blev nødt til at vide, hvad der var hændt, hvis hun nogensinde skulle have en chance for at forstå, hvad dette hævnspil drejede sig om.
En dag træder Silvia ved et tilfælde igennem en magisk portal og kommer til landet Dolomia. Det viser sig, at hun her er et velkendt ansigt, for hun er åbenbart den retmæssige arving til tronen. Men en krig er under opsejling, for troldmanden Ricolus, der har overtaget magten, giver ikke kronen fra sig uden kamp.
Silvia vil bare gerne hjem, men i alt dette kaos er hun tvunget til at kæmpe for sig selv og fremtiden for alle.
For hun er Dolomias sidste håb.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...