Ariana Grande

118740
Hvis du gerne vil vide noget mere om Ariana Grande, så er dette den rigtige movella for dig:). Du får en masse forskellige ting at vide om Ariana, måske ting du allerede ved, men måske også noget du ikke lige vidste i forvejen om Ariana:). Der er både sjove, intressante og i hvert fald en masse forskellige ting om Ariana Grande.

AA
aa

1. Ariana fact #1

Ariana er oprindeligt fra Boca, men hun bor i Los Angeles

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...