Saved - Justin Bieber

Nicole lever et svært liv, hver evig eneste dag bliver hun misbrugt at hendes far, det har stået på siden hun var 12 år, og hun er altså 17 nu, ingen har fået mistanke, og hendes far truer med at han vil slå hendes mor ihjel hvis hun fortæller det til nogle. Hendes ar på hendes arme er tydelig, og mærkerne på hendes kind. Men en dag ændres alting, hun støder ind i den kendte Justin Bieber, og hvad sker der når han opdager hendes ar? Det er jo ikke hans problem!

22Likes
5Comments
1265Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...