Timeout

134194
Tiden rinder snart ud
Livet rinder snart ud
Hvad sker der når tiden bliver sjålet? Og hvem skal skaffe det tilbage?

Sinnie har været spæret inde i et magisk fængsel i mere en 3000 år. Hun er hævn tørstig. Og venter kun på at komme ud og dræbe Lion, hendes blodsøster.
Men hvad Sinnie ikke ved er dæmones pagt med, den ellers så uskyldige, Lion.

AA
aa

1. Prolog

MIne hænder føltes lammet

Mit hjerte er dybt såret og skamfuldt

Mine lemmer er trætte

 

Men mit monster er vækket til live

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...