Ways of Grace ✎ Niall Horan

52231231162
De sværeste drømme at fuldføre er dem, som alle drømmer om. Dette budskabs konsekvenser og udfordringer kender Grace Beckett alt til, da hun siden hun var lille har drømt om at blive journalist. Hun har mødt mange afslag på vejen, så da hun pludselig i sin nye lejlighed finder den verdenskendte sanger Niall Horan's hemmelige dagbog, kan hun ikke dy sig for at videregive dens hemmeligheder. Grace havde dog aldrig troet, at hendes ivrighed efter at opnå succes ville ende ud i, at hun forelskede sig i sit offer. Pludselig virker journalistdrømmen ikke så fantastisk, som hun før havde troet.

AA
aa

1. ✎

Ways of Grace

And yeah I’ve let you use me from the day

that we first met

But I’m not done yet

Falling for you

Fool’s gold


Denne movella er med i en serie, men du behøver ikke at have læst de andre! Den måde det fungerer på, er at pigerne fra de andre historier vil være med i den her. Skulle I dog have lyst til at læse de andre vi har skrevet indtil videre er titlerne:

1. Winter of Wonders (Liam) - Foregår vinter 2012

2. Change of Enchantments (Louis) - Foregår efterår 2013

4. Kissmas of Opportunities (Harry) - Foregår vinter 2014

Den her foregår forår 2014 - altså er den nr. 3 og foregår før KOO.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...