Porcelænsdukker?

640613
Kæreste du,
Hvad er vi egentlig?
Porcelænsdukker?

1. -

Kæreste du

Hvorfor giver vi

Hele vores store, vide verden

Væk til en illusion

Om at den sorte og hvide er den rigtige

Og at vores egen er barnlig, dum, uhørt

Bare fordi den indeholder mere

End de uendelige grålige nuancer?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...