En verden i det fri

9281114
Hvordan er din verden i det fri? | Deltager i digtkonkurrencen

AA
aa

1. Kom ud

Det spir, det spir

Jorden er klar,

Udenfor gror forårsblomster op.

Vi sår, vi sår,

Bygger igen,

Reparerer alle ting.

 

KOM NU...

 

 

Det gror, det gror,

Græsset er grønt,

Varmen tager til, nu går det løs.

Vi går, vi går,

Vandet er varmt

Udenfor sker nye ting.

 

KOM NU…

 

 

Vi ler, vi ler

Blade daler,

Kulden tager til, og vinden med.

Høst nu, høst nu

Solen gik væk,

Vi går tidligt indenfor.

 

KOM UD OG LEG…

 

Det sner, det sner,

Frosten kommer,

Jorden bliver hvid og himlen grå.

Det sker, det sker,

Solen skinner,

Sneen daler ned så hvid.

 

DER ER SÅ KEDELIGT INDENFOR…

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...