I Mørket En Gang

45935
Dette er mit forslag til digtkonkurrencen.
Der kommer måske flere digte hen af vejen.

AA
aa

1. I Mørket En Gang

I mørket en gang

der var en der sang

Af glædes lyst

ved en kyst

 

Den lille pige

ville ikke tie

Hendes stemme skøn

sangen var køn

 

Stjernerne lyser

en af dem nyser

Månen den skinner 

alle den finder

 

Et plop i vandet

det kommer op på sandet

Sangen stopper 

en hare hopper

 

I mørket en gang

der var en sang

Men der er stoppet

en hare har hoppet

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...