A royal destiny - One Direction

28868168203
Fremtiden ser sort ud, for Bella.
Hun kommer fra en familie, der har evner som ingen andre kender noget til. Og oven i det, er de også Englands royale familie. Hvilket vil sige, at Bella som den første fødte i sin familie, er tvunget til, på sin 18 års fødselsdag, at overtage styringen over sit land. Og samtidig at gifte sig med den fyr, hendes mor har fundet til hende. Problemet er bare, at hun hader fyren og aldrig har kunnet lide at være kongelig.
Så nogle uger før sin 18 års fødselsdag, begynder hun at planlægge sin flugt. Hun pakker sine ting, og tager til USA. Der støder hun ind i Harry Styles. Hun falder for ham, men indser at hvis hun er sammen med ham, kan det skabe problemer for ham, desuden findes ægte kærlighed jo ikke? Vel?....
Vil hun acceptere sin skæbne og tage hjem eller vil hun vælge Harry?
// One Direction er kendte //

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...