Samtaler med teknologien og alt det andet som har behov for strøm

13632021
Jeg har opdaget at jeg lægger flere mumbles op, hvor jeg mere eller mindre beskriver mit anstrengte forholdt til teknologi og alt andet der kræver strøm, som jeg har i virkeligheden. Så hvorfor ikke lave en movella over dette?

Så lad mig præsentere, de følgende apparater I kan støde på:
mobilen, computer eller bærbaren, mit digitale kamera, tv-boksen, stikkontakten, vaskemaskinen, tørrestumbleren og brødristeren

AA
aa

1. Hentet fra en gammel Mumble: "diskussion med mobilalarmen"

 

"diskussion med mobilalarmen"

 

 

Mobilalarm: seng


mig: bare ti min mere...


Mobilalarm: seng


mig: jamen jeg kan sagtens komme op...


Mobilalarm: seng

mig: jamen... 


Mobilalarm: seng


mig: jamen... 


Mobilalarm: seng


mig: du forstår bare ingenting...


Mobilalarm: seng


mig: fint! 


mig:*tramper i seng*


Mobilalarm: :D 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...