havet

39821

AA
aa

1. Menneske

 

 

 

Havet er her, havet var her før, Havet  er her nu, og havet  vil være her efter.

tag en chance, og løb mod livets bølge, tage en chance.

surf på livets bølge, eller blive kvast, smuldret i stykker, og blive skummet på et andet livs bølge.

bliv rusket i stykker, af hajen, lad dine  organer blive til bobler, til drømme

drømme der knuses, så  snart de møder livets, verdens overflade og begyndelse.

havet gemmer på det, havet gemmer på livet, havet gemmer døden, gemmer sig under sandet,

du så blidt går på

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...