~ Monstrene ~

45433
Dette er en horror, fantasy, science fiction historie.

Det er præcis to år siden, at epidemien startede. Hvordan, hvorfor og hvor ved Alek ikke. Det har han ikke tid til at finde ud af. Han har for travlt med at overleve. Det sikreste ville faktisk være bare at låse sig ned i en kælder med flere års frosne pizzaer og en mikrobølgeovn. Men det er heller ikke sikkert, for monstrene kan finde alle, uanset hvor de er, eller hvem de er. I starten troede man, at monstrene var zombier. Det var nok på grund af alle de zombie-film, der er blevet lavet. Men disse monstre minder ikke særlig meget om zombier. Zombier er hjernedøde, og de tænker kun på at bide folk eller dræbe dem. Det er i hvert fald, hvad filmene viser. Men disse monstre, de har hjerne. De kan tænke. De kan lirke en låst dør op og kravle igennem vinduer. De er ustoppelige dræbermaskiner, men de er kloge. Det er det, der gør dem meget farligere end zombier. De er ligesom zombier plus ekstra.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...