Coverstore

2560739
Jeg laver covers til alle:)
Mere info i første kapitel.

AA
aa

1. Udfyld skema

Hej.

Hvis i gerne vil have et cover, skal i udfylde dette skema:

 

Titel på historien:

Forfatternavn:

Personer på coveret:

Stemning:

Farver:

Kort resumé af historien (Så kan jeg nemmere få inspiration til coveret):

Evt. citat:

Andet:

 

Så skal i bare lægge det op i kommentaren, og jeg laver det hurtigst muligt. :)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...