i solens stråler

En samling af forskellige digte og tekster om ungdom og ulykkelig kærlighed.
Cover, af den dygtige Zigry.

3Likes
10Comments
605Views

1. et

 

jeg er solen

og du er solens øjne, 

for du får mig til at betragte ting,

og får mig til at se det bagerste

af verdenshjørnerne,

både oppe over skyerne,

og i det inderste af menneskers

hjerter, 

og selvom du ikke findes,

så tænker jeg på dig i vinterens dybfrost

og sommerens kølige aftner.

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...