kan du huske?

489411
Kan du huske, da du sagde, at du elskede mig?

AA
aa

1. kan du huske?

 

Kan du huske, da du sagde, at du kunne lide mig? Vi stod ude i din bedste vens have. Begge med en halv somersby i hånden og talte om, hvordan vi ville plante det afbillede træ på flasken ved siden af havens store hindbærbuske.

 

Kan du huske, da du sagde, at du havde følelser for mig? Det var samme aften, blot et par timer senere. Du var efterhånden lettere beruset, men med et stykke snus under overlæben holdte du dig oprejst.

 

Kan du huske, da du sagde, at du elskede mig? Somersbyen var på det tidspunkt forlængst tømt, og oveni havde du allerede drukket dig til glemsel.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...