ting jeg hader eller elsker

1154106
gæt selv hvilken af dem

1. 1

Hjemmelavede keramikkrukker, som næsten er itu, men som man alligevel holder nok af, til ikke at smide dem til storskrald. Sådan nogle, som bare står og samler støv inde bagerst i bryggersskabet, dem som ingen RIGTIG værdsætter, dem, som man nok ikke ville bemærke var væk, hvis de alligevel på sin vis røg på losseren. Krukker med et indgraveret børnenavn på bunden og med årstal fra før årtusindskiftet, sådan nogle, med krakeleret glasur og låg, som sikkert er blevet væk eller hank, som er knækket af. Kort sagt, de grimme keramik-kreationer, som forældre har fået af deres børn, fordi børnene ikke vidste, hvad de ellers skulle stille op med dem. Dem, som ingen rigtig vil vise frem til søndags-gæsterne.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...