Keep calm and let it snow.

et bidrav til adelskalender konkuranses.

4Likes
5Comments
513Views

1. .1.

                                                                        engang kunne jeg flyve,                                                                                                                                                              nu falder jeg ned.

                                                                        engang kunne jeg synge,                                                                                                                                                           nu skriger jeg fladt.

                                                                        engang kunne jeg sove,                                                                                                                                                             nu ligger jeg stille 

                                                                            vågen uden lys,                                                                                                                                                                     skriger uden lyd.

                                                                        gid det stadig sneet.                                                                                                                                                             gid det snart ville blive lyst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  for nu fryser jeg alene,                                                                                                                                                         i en nat hvor sneen er sort,                                                                                                                                  og ikke engang dine vinger kan skinne igennem.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...