Fucking nej!

Velkommen til en digtesamling, hvor sproget måske kan gå hen og blive lidt stødende, hvor tingene kan blive måske en smule dystre, hvor folk og verden måske blive svinet en smule til. Men velkommen til en digtesamling som mest af alt vil prøve at fortælle den smule sandhed, der måske er tilbage på denne jord.

8Likes
10Comments
1135Views
AA

1. ---

 

 

Fucking nej!

T.M.Kaur

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...