Outside The Lines ☵ h.s.

16791716
Alt Harry drømmer om er at få sin fars accept. Efter han valgte at studere retorik frem for at gå i farens juridiske fodspor, har han følt sig frastødt. Så da hans far fejrer sin forlovelse med en fest, ser Harry ingen anden udvej; han finder en pige og får hende til at spille sin kæreste for en aften.
Erin ønsker inderligt at opleve ægte kærlighed, men har endnu ikke fundet den rigtige. Så da hun møder en fyr på en café, der spørger hende, om hun vil spille hans kæreste til en fest, siger hun håbløst ja. Men da et sammentræf af uheldige informationer kommer frem i lyset, kan det ødelægge alt det, de har arbejdet for.

AA
aa

1. ☵

 

OUTSIDE THE LINES

en Harry Styles short story

No matter what they tell you,

you don't have to stay within the lines

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...