farvel hjem

696710
at sige farvel: erkende at have lidt et tab

AA
aa

2. FARVEL HJEM!

 

Nu er jeg hjemme igen, men i hjertet er 'hjem' ikke her.

Selvom det kun var fire måneder, så satte du spor.

Når jeg træder gennem døren igen, rammer minderne.

Dér mødte jeg jer første gang.

Dér fik jeg mit livs største gave.

Dér oplevede jeg, hvad det ville sige at være i live.

Men menneskerne, som gjorde det til hjem er væk.

De er erstattet af fremmede ansigter.

Efter afskeden var alt jeg ville at komme tilbage.

Men det hele føles falsk.

Jeg vil bare væk nu.

Flygte.

Det er som et mareridt.

Jeg ryster.

Mit hjem findes ikke mere.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...