COVER STORE | laura g.

1793533244
Fanfiction-cover store til alle dem, der mangler et cover. Læs reglerne og udfyld skemaet, før du bestiller.
Hvis du ikke har noget imod en kendt person portrætterer din hovedperson i en fiktionsfortælling, kan du også bestille her.
/// I also make covers for English users.

AA
aa

1. R E G L E R

 

I N F O R M A T I O N

  Der kan gå lang tid før du får dit cover. Hvis du ikke kan vente, så foreslår jeg, at du søger et andet sted.

 ▴ Jeg laver covers i den rækkefølge, I har kommenteret.

 ▴ Jeg har sabbatår, men arbejder to steder, så det kan være jeg bliver nødt til at holde pause af flere omgange, hvis det på tidspunkter bliver for presset. 

 ▴ Jeg laver kun fanfictionscovers i denne cover store, men hvis du skriver en fiktionshistorie og ikke har noget imod, at en kendt person portrætterer din hovedperson, kan du også sagtens bestille her.

 

R E G L E R

 ▴ Jeg sætter altid mit navn på mine covers. Du må ikke beskære det.

 ▴ Hvis du har bestilt samme cover et andet sted, skal du ikke bestille her.

 ▴ Jeg ændrer ikke coveret efter jeg har lagt det op. Hvis jeg har lavet en stavefejl eller lignende er det selvfølgelig en anden sag.

 ▴ Du må max efterspørge fem personer i alt til dit cover. 

 ▴ Hvis du bestiller et cover, så sæt gerne denne movella på din favoritliste, så du ikke går glip af, når jeg har lavet dit cover. 

 ▴ Du må kun søge 1 cover pr. gang, så jeg kan lave covers til så mange som muligt. 

 ▴ Du skal skrive specifikke navne på personer. Jeg laver ikke dit cover, hvis der står "pige med lyst hår", da det tager for lang tid for mig at finde.

 

T I P S

 ▴ Giv gerne eksempler på billeder, du godt kunne tænke dig, jeg brugte, så vil jeg gøre mit bedste. 

 ▴ Jo flere detaljer, dit skema indeholder, jo nemmere er det for mig at lave et cover, du bliver glad for.

 

Udfyldt skemaet på næste side.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...