Dømt

75242
'Dømt' handler om en nat i den 17-årige dreng Marius' liv, der foregik i det 16'ende århundrede. //Deltager i 'Skriv dig gennem historien'-konkurrencen med 'Kronborg-Renæssance'-valgmuligheden.//

AA
aa

1. ~Dømt~

Dømt

af C. R. Håkansson

~

Udkommer

29. maj 2017

Klokken 14.00

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...