Tanker nok

323436
Jeg følte, at jeg havde brug for et sted at skrive min tanker ned. Alt muligt.

AA
aa

1. alle de små ting

Jeg kunne skrive tusind ord om alt det jeg elsker ved dig - alle de små ting.

Men jeg elsker allermest duften af dig, din musik og din hånd i min. 

Jeg er helt væk i dig, hold kæft mand

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...