en tur til stranden

101668
handler egentlig overhoved ikke om en tur til stranden, men jeg kan godt lide titlen fordi den minder mig om en dårligt skrevet børnebog, og jeg kan egentlig godt lide dårligt skrevet børnebøger, fordi de minder mig om min barndom.
//det er egentlig bare endnu et tankemylder. det var så lidt.

AA
aa

1. fremtid, fortid og nutid

 

Jeg bader rundt i ideer om min fremtid

Jeg drukner i tanker om min fortid

Og jeg svømmer om kap med minutterne, for at holde fast i nutiden

 

Jeg bader rundt i ideen om min fremtid

Ideer og drømme om at redde verden

Og om at redde mig selv

Drømme om plads til at drømme om større og bedre ting, end dem der er nu

En drøm, som med tiden er blevet til et håbløst mareridt

 

Jeg drukner i tanker om min fortid

Jeg fortryder ting jeg gjorde, men mest af alt det jeg ikke gjorde

De ting jeg ikke sagde, selvom jeg tænkte dem og havde lyst til at sige dem,
bare for at se hvad der ville ske

Minderne er med tiden blevet mere og mere ulidelig at kigge tilbage på

 

Jeg svømmer om kap med minutterne, for at holde fast i nutiden

For det er svært at føle sig ung, når man skal arbejde og følge med i skolen

Samtidig med at have et socialt liv

Og nutiden gør det svært for mig at se hverken frem eller tilbage

Hvis jeg gør nogen af delene, er jeg bange for at jeg vil drukne

 

Så jeg bader rundt i ideer om min fremtid

Jeg drukner i tanker om min fortid

Og jeg svømmer om kap med minutterne, for at holde fast i nutiden

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...