den vej hun gik - og da hun gik i stå

72841
"Der er nu gået seksten år siden du åbnede øjnene for første gang,
og ikke mange år siden du indså, at du skulle have holdt dem lukkede"

1. I

 

Der er nu gået seksten år siden du åbnede øjnene for første gang,

og ikke mange år siden du indså, at du skulle have holdt dem lukkede

Du er overvældet af folk der vil frem, og de der vil tilbage

en bittersød krig mod tiden, hvorpå du indser at det eneste rigtige at gøre er, 

at lade mørket tage over for lyset, og stilheden over for lyden

og synke indtil du rammer bunden

 


 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...