Hverdagsfølelser

9700

AA
aa

1. Hverdagsfølelser

Jeg er 16 år. 16 unge år. Ung. Jeg har massere af følelser. Nogle gange hober følelserne sig op. De hober sig så meget op, at jeg kan sidde i min seng og mærke ingenting. Jeg kan sidde i flere minutter, timer, dage og kigge ud i ingenting. Når alle følelserne hober sig så meget op, at de føles som ingenitng. Jeg hader ingenting-følelsen. Det er sådan en mærkelig følelse. 

Men det sker kun engang imellem. Den ene gang imellem hvor jeg har haft en hård uge. En hård uge, er en uge med massere glæde, venner, kæreste, fest og teater. Men der er bare så meget knald på, at jeg slet ikke når at sætte mig ned og tage en dyb indånding. Jeg har givet op på min dagbog og min kalender, hvilket nok er en dårlig idé. Men jeg kan ikke holde ud,at skulle skrive ned, jeg har ikke tid. Jeg føler hele tiden der er nogen som ånder mig i nakken, holder øje med mig. Holder øje med, om jeg får lavet mine ting, trænet og passet mit sociale liv på samme tid. Og jeg kan huske i sommers, da jeg var fri. Jeg kunne lade håret blæse i vinden og jeg kunne holde mine bedste i hånden og spise is uden at tænke på alt andet. Være i nuet. Men nu føles det bare, som om siderne på mit værelse rykker sig sammen og jeg bliver klemt, jeg kan ikke trække vejret. Åndenød.

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...