[UPCOMING] Lykken bærer blå læderjakke

1321925
Vil Ronja få Elisabeth til at indse, at det er helt galt? Vil de blive andet end kun fortrolige? Hvordan hjælper man en, som ikke vil hjælpes? Vil Ronja nogensinde kende hele sandheden?

(læs mere under kapitlet 'Bagsidetekst'!)

Author's note

Deltog i Vind Sindstequila, brunch og feedback på din historie af forfatter Sofie Riis Endahl mulighed 2: ”Jeg sidder et øjeblik med telefonen i hånden og møder et blik i spejlet, der ikke er mit.”, men fik ingen placering.

Denne historie vil ikke få flere kapitler, da jeg har planer om at udgive den, men jeg lader kapitel 1 stå, så folk stadigvæk kan læse det og kommentere. Og det vil jeg meget gerne have, at folk gør, så "introen" til historien kan blive så "perfekt" som muligt :D
The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...