Lad det regne

6831930
  • by
  • Rating:
  • Published: 21 Jan 2018
  • Updated: 24 Jan 2018
  • Status: Complete
Så jeg græd, og det regnede

//Deltager i valentinskonkurrencen mulighed 1//


AA
aa

1. Lad det regne

 

☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾

Det trommer let mod ruden

Regnen siler ned

I små bløde dråber

Af gennemsigtigt vand

 

Ligesom tårerne

Den gang for længe siden

Hvor du voldte så meget smerte

Smadrede mit hjerte

Så det splintrede og flød udover gulvet

Ubemærket lå det der

Da du gik ud af rummet

Og trådte på det om igen

 

Nu regner det ikke længere fra mit hjerte

Mine kinder er tørre

Men tankerne vandrer 

Forvilder sig på afveje i mit indre

Og du dukker op igen

Så lad det regne

For jeg vil ikke græde

Ikke igen

 

Man plejer at kalde kærestesorg psykisk smerte

Men hvorfor kunne jeg så mærke

Den fysiske smerte over dine små ord

Og jeg græd så meget

At jeg ligeså godt 

kunne have stået ude i regnen

I det mindste omfavner den mig

Lige så koldt som du gjorde

 

Vores brud var smukt

Ligesom vores kærlighed 

Hvordan kan de ord overhovedet eksistere

At ødelægge et andet menneske

At flå deres hjerte ud

At stjæle deres glæde

Og efterlade dem alene

Det er ikke smukt

Men i det mindste græder jeg ikke

Det lader jeg himlen gøre 


 

Ida.M.K

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...