toget kører videre selvom jeg græder

231033
det er måske det her med at man aldrig har kontrol. at det hele forsætter når man stopper op. at man aldrig helt tror på fremtiden når man sidder tilbage. også det her med at en rejse ikke altid er at man rejser.

AA
aa

13. på skinner

Hun fingererer med halskæden

Åbner og lukker billedet

Jeg kan se vi smiler sammen

Men det er længe siden

Og jeg er blevet en fremmed

Selvom mine øjne er indeni

Glider de øjne over mig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...