toget kører videre selvom jeg græder

253433
det er måske det her med at man aldrig har kontrol. at det hele forsætter når man stopper op. at man aldrig helt tror på fremtiden når man sidder tilbage. også det her med at en rejse ikke altid er at man rejser.

AA
aa

14. modeljernbane

 

Jeg ved ikke

Om vi nogensinde

Når til et sted

Hvor vi ikke skal

Springe for at komme af

For der er ingen

Stationer der kalder

Dit navn mens

Vi kører i ring

På en modeljernbane

Hvor der kun er

Plads til os to

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...