toget kører videre selvom jeg græder

258933
det er måske det her med at man aldrig har kontrol. at det hele forsætter når man stopper op. at man aldrig helt tror på fremtiden når man sidder tilbage. også det her med at en rejse ikke altid er at man rejser.

AA
aa

15. billet til at køre, køre i ring

 

Hvem tror du

Du er

Er det du raser

Raser over at jeg

Jeg spørger dig

Dig om du har

Har en billet

Billet til det tog

Det tog jeg fører

Fører rundt

Rundt med dig

Dig som min

Min eneste passager

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...