toget kører videre selvom jeg græder

258933
det er måske det her med at man aldrig har kontrol. at det hele forsætter når man stopper op. at man aldrig helt tror på fremtiden når man sidder tilbage. også det her med at en rejse ikke altid er at man rejser.

AA
aa

16. pladsbillet

 

Og han fortæller mig

Og råber

At det er min attitude

Der giver os problemer

For det er mig

Der ikke gør det han vil have

For jeg kan ikke

Afkode hans mylder

Men han skriger

At det bør jeg kunne

Efter så lang tid

Men jeg tror kun

Jeg har lukket mine øjne

En gang siden

Og jeg ser stadig

Det første øjeblik

Som om det er nu

Og vi er gået i stå

I en situation

Vi altid har været i

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...