de glemte børn

31331
sørgelig regnskysbarndom / for dig der ikke helt kan huske

AA
aa

1. de glemte børn

vores legetøjsbiler skinner om kap

som regnen i vandpytterne

vi drømmer os tilbage til dengang

vi husker

 

vi husker lavendelduften

lilla, som et desperat råb om opmærksomhed

en tanke, som senere blev glemt

en ensom blomst i højt græs

 

vi husker græsset

et venligt stik på vores fødder

en blød dyne

et gemt minde

som vissen grå plantevækst

 

vi husker det grå

skyerne, der samlede sig over os

mens de holdt sig fra de andre

en saftig duft af vådhed

kådhed

den stikkende regn

 

vi husker regnen

regnen, der aldrig kom tilbage

vi husker regnen

som løb fra det hele

 

vi husker det hele

vi er de glemte børn

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...