Kortprosa

En samling af amatørprægede, kortprosa tekster om livet og den verden vi lever i, som hverken du eller jeg forstår. (Er det mon teksterne vi ikke forstår? Eller livet og verden?)

8Likes
13Comments
773Views
AA

1. (n.) Kortprosa

 

Kortprosa

(n.) Skønlitteratur. Eksperimenterer med sprog og form.

Fyldt med symboler, brug af idiomer og hentydninger til andre tekster. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...