smerte kapacitet

24311817
for når det så endelig gør ondt, så gør det virkelig også ondt

AA
aa

1. -

 

 

smerte kapacitet  substantivfælleskøn 
den maksimale ydeevne smerte for et bestemt individ

BETYDNING kapacitet bruges som mål for hvor meget det kan udnyttes
OPRINDELSE af dem, der bare er blevet vant til, at det gør ondt


 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...