for hver dag der går

29806725
  • by
  • Rating:
  • Published: 1 Jan 2019
  • Updated: 9 Jan 2020
  • Status: Complete
Mit 2018 var en rutsjebanetur.
Nu vil jeg gerne dele mit kommende 2019 med små digte, sætninger eller længere historier for hver dag der går, imens jeg håber på, at det hele falder på plads. Eller falder til jorden. Velkommen til.

AA
aa

1. 1. januar

Træt. Træt af ham, træt af et nyt år, træt af forandringer. Træt af, at jeg snart skal i skole, når han er sammen med andre piger imens. Træt af, at han ikke skriver, når jeg fortjener et godt nytår, og træt af, at jeg ikke føler, at det kan blive et godt nytår før han skriver. Træt. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...