min angst former mig

1571119
  • by
  • Rating:
  • Published: 10 Feb 2019
  • Updated: 10 Feb 2019
  • Status: Complete
personlige udpluk fra min dagbog

AA
aa

1. -

 

 

28 oktober 2016
i dag skal vi ud på en anden efterskole, for at se deres musical. jeg er nervøs for turen derud, alle menneskerne - hvad tænker de mon om mig? - og turen hjem. hvad hvis jeg kaster op i bussen, foran alle? det er jo sket engang før, så hvorfor skulle det ikke ske igen?

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...