Vi begravede en fugl i dag

213511
"Så," siger Rosa
"Så," siger jeg.
Naya siger det ikke, men mener det nok alligevel.
Så er den fugl begravet.
/Vi begravede en fugl i dag handler om mig. Den handler om mig, 15-årige Laura Rye Bislev, om mit liv. Den handler om mig, der skider, mig, der forelsker mig, mig der går ud af niende klasse, mig der bliver en del af en vennegruppe, som ingen anden, mig der får sæd i øjet, får 12 i alle fag og får angst. Det er fortællingen om mit liv, om hvorfor det hele endte, som det gjorde. Og den er skrevet med et håb om, at andre 15-årige, såvel som 90-årige og vil tage et eller andet med sig fra den, at de vil forstå det på en ny måde efter at høre om det på så en brutal ærlig måde fra et andet menneske. Den er skrevet som et opråb - et opråb til alle mennesker, derude om at huske det vigtigste i livet. Fucking kærlighed. Fucking kærlighed, til mennesker, til steder man engang har været, sange man engang har hørt. Og den er skrevet i håbet om, at ingen andre skal ende ligesom mig.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...