Et kunst hjertes dagbog

9210
Dette er baseret på egene oplevelser og erfrainger. Dette er min side af historien, men jeg ved at hvis du spurgte vedkommende jeg skriver om vil den person ikke fortælle dig det halvdelen, så jeg fortæller så meget jeg kan ud fra begge vores synesvinkler, men mest min egen og mine følelser.
De personer jeg skriver om, har jeg ikke kaldt ved eget navn for at skåne privatliv. Jeg håber du kan lide det. Og skriv endelig hvis du har det svært eller har brug for hjælp. Dette er også en advarelse i at dette ikke er for sarte sjæle og der indeholder meget barske ord og episoder så hvis du har mental health issuse, så håber jeg du vil kontakte nogen så du kan få den hjælp du har brug for.
Børne telefonen: 116111
Livs linien: 70 20 12 01

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...